Swaplat nedir?

Swaplat, kullanıcılarının değiş tokuş usülü ile eşya veya hizmet paylaşımında bulunmak için birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir takas platformudur.


Swaplat nasıl çalışır?

Kullanıcı olarak kayıt olduktan sonra değiş tokuş etmek istediğiniz eşya veya hizmetlerin ilanını profilinize yükleyebilir, diğer kullanıcıların ilanlarına teklif yapabilir ve diğer kullancılardan gelen teklifleri inceleyebilirsiniz.

Swaplat, değiş tokuşun gerçekleşmesi için herhangi bir kargo ya da ulaşım hizmeti sunmamaktadır. Kullanıcılar web sitesinin mesajlama fasilitesini kullanarak karşı taraf ile değiş tokuşu gerçekleştirebilmek üzere sözleşebilir.

Swaplat olarak değiş tokuşu gerçekleştirmek için kullanıcıların yüzyüze görüşmelerini önemle tavsiye ediyoruz.


Swaplat ücretsiz midir?

Swaplat'a kayıt olmak, eşya veya hizmet ilanı vermek, diğer ilanlara teklif vermek tamamen ücretsizdir.

1. Kullanım Koşulları

1.1. Bu sayfa www.swaplat.com (bundan sonra kısaca “SWAPLAT” olarak anılacaktır) web sitesi kullanımını düzenleyen şartlar ve koşullar hakkında size bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. Kullanıcılar, www.swaplat.com Kullanıcı Sözleşmesi’nin (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu koşullara uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.


2. Tanımlar

2.1. WEB SİTESİ: SWAPLAT tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir ve swaplat.com adresi üzerinden hizmet vermektedir.

2.2. KULLANICI: SWAPLAT'ın herhangi bir surette sağladığı hizmetlerden faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz dolduran, SWAPLAT tarafından üyelikleri onaylanıp kabul edilen gerçek veya tüzel kişidir. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "Kullanıcı adı" iki farklı KULLANICI’ya verilmez.


3. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

3.1. SWAPLAT, WEB SİTESİ üzerinde sunduğu hizmet KULLANICILARIn işbu sözleşmedeki kriterlere uygun hizmet ve ikinci el eşyalarını değiş tokuş etmek üzere bir iletişim yapısı sağlamaktadır.

3.2. SWAPLAT, herhangi bir sebepten veya herhangi bir sebep olmaksızın, kullanıcılara bildirerek veya bildirmeyerek, kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu olmaksızın, bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı ile ilgili değişiklik yapma, bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını durdurma hakkını saklı tutar. SWAPLAT, WEB SİTESİ üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri WEB SİTESİ'nde yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş ve KULLANICI tarafından da kabul edilmiş addedilir.

3.3. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, şart ve koşulların belirlenmesi olup WEB SİTESİ’nde SWAPLAT tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin KULLANICI tarafından kabulü ile, KULLANICI WEB SİTESİ’nde yer alan ve yer alacak olan SWAPLAT tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Kullanıcı’lara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Genel Hükümler

4.1. SWAPLAT, işbu WEB SİTESİ'nde mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve WEB SİTESİ kullanma koşulları ile WEB SİTESİ'nde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, WEB SİTESİ'sini ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, WEB SİTESİ’nde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da WEB SİTESİ’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.2. SWAPLAT, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya KULLANICI başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. SWAPLAT işbu sözleşme ve WEB SİTESİ’nde belirtilen kural ve koşullara aykırılık, KULLANICI başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, KULLANICI başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, KULLANICI hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun SWAPLAT tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

+.3. KULLANICI, WEB SİTESİ’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. KULLANICI’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat KULLANICI tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran KULLANICI sorumlu olacaktır.

+.4. KULLANICI, WEB SİTESİ’nde gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu sözleşme ile WEB SİTESİ’nde zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

+.5. KULLANICI, hesabında yer alan veya WEB SİTESİ’ne kendisi tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin tam, doğru ve hukuka uygun olduğunu, yanıltıcı olmadığını, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere KULLANICI tarafından WEB SİTESİ'ne yüklenen ve işbu sözleşme ile WEB SİTESİ'nde yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler WEB SİTESİ’nden kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle KULLANICI'nın WEB SİTESİ’nden faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

+.6. WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. SWAPLAT, KULLANICI’nın WEB SİTESİ üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile KULLANICI’nın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan SWAPLAT’ın uğrayacağı zararlar KULLANICI’ya rücu edilecektir.

+.7. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne yüklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, WEB SİTESİ’ni veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

4.8. KULLANICI, profilinde veya diğer KULLANICI'larla olan iletişiminde ticari tekliflere ve reklamlara yer vermeyecek olup; işbu sözleşmede detaylandırıldığı üzere KULLANICI WEB SİTESİ’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla ve/veya gelir elde etme amacıyla kullanmayacağını kabul ve beyan eder.


5. Yasaklı Öğeler

5.1. SWAPLAT; yerel, eyalet, bölgesel, ulusal veya uluslararası seviyede herhangi bir uygulanabilir kanun, yasa, karar veya mevzuat kapsamında yasa dışı olan ögelerin listelenmesini ve satışını yasaklamaktadır.

5.2. İzin verilmeyen ürünlerin bazı örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Ürünü açıkça göstermeyen fotoğraflar
 • İnternet fotoğrafları, örneğin kullanıcı tarafından çekilmemiş fotoğraflar.
 • Üçüncü tarafların ticari markalarını, telif haklarını veya herhangi diğer Fikri ve Sınai mülkiyet hakkını ihlal eden ürünler.
 • Kolay bozulan ürünler (yiyecek v.b.) veya canlı hayvanlar.
 • Reklamlar.
 • Başka bir web sitesini, uygulamayı veya satıcıyı referans gösteren resim veya metin.
 • Kusurlu veya düşük kalitedeki ürünler.
 • Yasanın veya yasal kısıtlamaların ihlal edilmesi.
 • “Ücretsiz” olarak listelenen, ancak eşantiyon olarak verilmesi istenmeyen bir ürün.
 • Ürün ile ilgili gerçekçi olmayan fiyat belirtmek.
 • Bir ürünün tekrarlanarak, birden fazla kez listelenmesi
 • Aşağıdaki gibi özel olarak yasaklı olan diğer ürünler:
 • Alkollü İçkiler
 • Kan, Vücut Sıvıları ve Vücut Kısımları
 • Hırsızlık Aletleri
 • Numaralı gözlük ve lensler
 • Kontrole tabi kimyasal maddeler (kadmiyum, cıva, asitler)
 • Sahte paralar, pullar veya bozuk paralar
 • Sahte Ürünler
 • Kültürel ve Doğal varlıklar
 • Kişisel bilgi içeren veri tabanları
 • Elektronik Gözetleme Ekipmanları
 • Ambargolu Mallar
 • Kamu üniformaları, resmi üniformalar ve Ulaşım Üniformaları, Kimlikler ve Ruhsatlar
 • Uyuşturucu ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili araç-gereçler, yasadışı ilaçlar, vitaminler veya protein takviyeleri
 • Her türden yasa dışı hizmet ve ürün
 • Hackleme araçları
 • Tehlikeli Malzemeler
 • Havai fişek, Tahrip edici ekipmanlar ve Patlayıcılar
 • Kimlik Dokümanları, Kişisel Finansal Kayıtlar ve Kişisel bilgi (herhangi bir biçimde, e-posta listeleri dahil).
 • Devlet kurumu tarafından verilmiş herhangi bir eşya, belge... vb.
 • Yasa dışı faaliyeti teşvik eden veya gerçekleştiren ögeler
 • Çekiliş Biletleri, Şans Oyunu Katılımı ve Kumar Makineleri
 • Müstehcen Malzemeler ve her türlü Pornografi
 • Her türden hakaret edici malzeme
 • Böcek Öldürücüler
 • Tamamen çıplaklık içeren resim veya görüntüler
 • Polis ve Diğer Güvenlik Kuvvetlerinin Rozet ve Üniformaları.
 • İç çamaşırı, mayo gibi hijyen riski olan ürünler
 • Reçeteli ilaçlar, gözlükler, lensler ve işitme cihazları gibi medikal ürünler
 • Sağlık bildirimli ürünler
 • Geri çağrılmış ürünler
 • Hisse Senetleri ve Diğer Menkul Kıymetler
 • Çalıntı Mal ve Mülk
 • Tütün Ürünleri ve Elektronik Sigaralar
 • Kullanılmış Kozmetikler
 • Silahlar ve ilgili ürünler (örneğin ateşli silahlar, ateşli silah parçaları ve şarjörler, mühimmat, havalı tüfekler, göz yaşartıcı gaz, şok tabancası, sustalı bıçaklar ve dövüş sanatı silahları).
 • Bunlara ek olarak, SWAPLAT yayınlanmasını uygunsuz bulduğu herhangi bir ürünü kaldırma hakkına sahiptir.


  6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

  6.1. SWAPLAT, WEB SİTESİ’ne erişilmesi, WEB SİTESİ’nin ya da WEB SİTESİ’ndeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SWAPLAT, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu WEB SİTESİ’nde ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da WEB SİTESİ’nin kullanılması ile SWAPLAT’ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

  6.2. KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ni kullanmasi, herhangi bir kullanici ile hizmet veya eşya paylaşımı yapması ile ilgili her türlü risk münhasırsan KULLANICI üzerinde olacaktir. KULLANICI, WEB SİTESİ’ne ve WEB SİTESİ’nin kullanımı ile gerçekleştirilen değiş tokuşlara ilişkin olarak WEB SİTESİ sahiplerinden hangi ham altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, herhangi bir KULLANICI’nın WEB SİTESİ üzerinde hesap açmış olmasının, KULLANICI’ya ilişkin yorumlar İle sahip olduğu puanların WEB SİTESİ sahiplerinin KULLANICI’yı onayladığı, önerdiği̇, garanti verdiği ve desteklediği şeklinde yorumlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SWAPLAT, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın WEB SİTESİ’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktir. WEB SİTESİ ve WEB SİTESİ kapsamindaki özellikler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda WEB SİTESİ sahiplerinin bunlarin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. SWAPLAT, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açik veya zimni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.


  7. Mücbir Sebepler

  7.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SWAPLAT işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu sözleşme hakları ifa edilemeyen tarafça feshedilebilecektir.


  8. Yürürlük ve Kabul

  8.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi, SWAPLAT tarafından WEB SİTESİ içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülüğe girer. KULLANICI’lar, işbu sözleşme hükümlerini WEB SİTE’sini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. SWAPLAT, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmeden önceki sözleşmeler bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile uygulamadan kalkar. Bu sözleşmeden eski sözleşmelerle herhangi bir hak kazanmış üyelerin haklarının durumları bu sözleşmeye göre tayin edilir.

  İşbu GİZLİLİK POLİTİKASI'nın amacı, KULLANICI'lara ait bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. GİZLİLİK POLİTİKASI, KULLANICI'lar ile akdedilen KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

  SWAPLAT, WEB SİTESİ üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen bilgileri KULLANICI ile yaptığı KULLANICI SÖZLEŞMESİ ve işbu GİZLİLİK POLİTİKASI ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda SWAPLAT, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

  SWAPLAT WEB SİTESİ ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde belirlenen amaçlar doğrultusunda barındırma, bakım, veri depolama ve yönetimi veya pazarlama gibi hizmetler aldığı ve işbu GİZLİLİK POLİTİKASI hükümlerine uymasını sağlayacağı hizmet sağlayıcılara hizmetin gerektirdiği ölçüde yukarıda sözü edilen kişisel bilgileri açıklayabilecektir.

  Söz konusu kişisel bilgiler, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen hallerin dışında, KULLANICI ile temas kurmak veya KULLANICI’nın WEB SİTESİ’ndeki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. KULLANICI’nın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler SWAPLAT ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ayrıca söz konusu bilgiler üzerinden sistem ve hizmetlerin tanıtımı vb. faaliyetlere ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla KULLANICI’nın WEB SİTESİ'ne kayıtlı olduğu e-posta adresi veya sağladığı diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişime geçilebilecektir.

  SWAPLAT, KULLANICI’nın WEB SİTESİ üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişki bilgileri anonim hale getirerek istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, SWAPLAT ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

  SWAPLAT ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde KULLANICI’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

 • KULLANICI SÖZLEŞMESİ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
 • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
 • KULLANICI’nın haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

 • WEB SİTESİ ile ilgili sorunların tanımlanması ve WEB SİTESİ’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, SWAPLAT gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

  SWAPLAT, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri KULLANICI’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

  WEB SİTESİ üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, SWAPLAT’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

  SWAPLAT, işbu GİZLİLİK POLİTİKASI’nı dilediği zaman WEB SİTESİ’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. SWAPLAT’ın değişiklik yaptığı GİZLİLİK POLİTİKASI hükümleri WEB SİTESİ’nde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.